Lettres

الرياضيات: الثانية باك ٱداب

اللغة العربية: الثانية باك آداب

الإجتماعيات: الثانية باك آداب

التربية الإسلامية: الثانية باك آداب

الفلسفة: الثانية باك آداب

Sciences Humaines

الرياضيات: الثانية باك علوم إنسانية

اللغة العربية: الثانية باك علوم إنسانية

الإجتماعيات: الثانية باك علوم إنسانية

التربية الإسلامية: الثانية باك علوم إنسانية

الفلسفة: الثانية باك علوم إنسانية